Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
Teplovzdušný krb
Teplovzdušný krb
Horúce spaliny z ohniska sa na zväčšenej

ploche oceľového zberača ochladzujú
a teplo je odovzdávané vo forme teplého vzduchu.

Toto riešenie je ideálne, ak je potrebný vysoký
teplovzdušný výkon na malej pôdorysnej ploche

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }