Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
Kachľová pec
kachlova-pec-01kachlova-pec
Najpríjemnejšiu formu vykurovania predstavuje sálanie kachľovej pece. Koncept sálavého tepla pece je vhodné použiť vtedy, keď sa požaduje menší, dlhotrvajúci a rovnomerný tepelný výkon - teda pri nízkoenergetických stavbách.

V akumulačných peciach sa teplo ukladá do 500-1000 kg ťažkého keramického výmenníka a pomaly sa odvádza cez plášť pece do priestoru miestnosti. Tým sa zabraňuje výkonovým špičkám a príliš vysokým výkyvom teploty miestnosti.

Podľa druhu použitej akumulačnej masy potrebuje kachľová pec dlhší čas na zohriatie. Na základe toho však potom trvá dlhšie odovzdávanie tepla, 3-5 hodín alebo viac.


kachlova-pec-02
Úplne inú formu akumulovaného tepla ponúka vložka do kachľových pecí s teplovodným výmenníkom. Teplovodný výmenník môže byť buď nasadený na vložke, alebo zabudovaný do plášťa vložky alebo obidva spôsoby integrované v jednej vložke. Pri všetkých variantoch sa pomocou príslušného teplovodného výmenníka odvádza väčší podiel využiteľnej tepelnej energie vo forme teplej vody do akumulačnej nádrže. Takto môže byť kachľovou pecou pokrytá celá tepelná potreba nízkoenergetického domu.