Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
Teplovzdušný akumulačný krb
Teplovzdušný akumulačný krb
Horúce spaliny z ohniska sú cielene vedené
cez kompaktnú liatinovú kupolu. Týmto napĺname
optimálne predpoklady, aby mohla byť nahriata
veľká akumulačná masa (princíp kachľovej pece).

Toto riešenie je ideálne vtedy, keď má väčšie
krbové dielo pôsobiť ako sálavá akumulačná pec.

Teplovzdušný akumulačný krb
Horúce spaliny z ohniska prúdia
cez akumulačnú masu, ktorá je nasadená
priamo na ohnisku.

Toto riešenie je ideálne vtedy, ked'je požadovaný
vysoký stupeň účinnosti a riešenie sálavej
akumulačnej pece na malej pôdorysnej ploche.